Ô Gấp 3 Tự động 2 chiều

Support online
Tư vấn viên
Nguyễn Thị Tú Uyên
Phone: 0902242696
Kinh doanh 1
Phone: 088 868 5775
Kinh doanh 2
Phone: 091 6606006
 • G3-TĐ 2CG3-TĐ 2C
  : G3-TĐ 2C-07
  Price:
  OrderDetail
 • G3-TĐ 2CG3-TĐ 2C
  : G3-TĐ 2C-06
  Price:
  OrderDetail
 • G3-TĐ 2CG3-TĐ 2C
  : G3-TĐ 2C -05
  Price:
  OrderDetail
 • G3-TĐ 2CG3-TĐ 2C
  : G3-TĐ 2C-05
  Price:
  OrderDetail
 • G3-TĐ 2CG3-TĐ 2C
  : G3-TĐ 2C-04
  Price:
  OrderDetail
 • G3-TĐ 2CG3-TĐ 2C
  : G3-TĐ 2C -03
  Price:
  OrderDetail
 • G3-TĐ 2CG3-TĐ 2C
  : G3-TĐ 2C - 02
  Price:
  OrderDetail
 • G3-TĐ 2CG3-TĐ 2C
  : G3-TĐ 2C -01
  Price:
  OrderDetail
 • Ô gấp 3 tự động 2 chiều -04Ô gấp 3 tự động 2 chiều -04
  : OTCF3-AOC-23-04
  Price:
  Thông số kỹ thuật
  - Kích thước: 55*8k, đường kính: 98cm
  - Chức năng: Tự động 2 chiều đóng mở
  - Khung: Sắt trục10/12 mm, nan sắt + poly
  - Vải: Pongee / Polyester tráng bạc
  - Tay cầm: Tay cầm nhựa.
  - Logo: In logo chất lượng cao theo yêu cầu
  - Bao bì: Bao vải cùng mầu
  OrderDetail
 • Ô gấp 3 tự động 2 chiều -03Ô gấp 3 tự động 2 chiều -03
  : OTCF3-AOC-23-03
  Price:
  Thông số kỹ thuật
  - Kích thước: 55*8k, đường kính: 98cm
  - Chức năng: Tự động 2 chiều đóng mở
  - Khung: Sắt trục10/12 mm, nan sắt + poly
  - Vải: Pongee / Polyester tráng bạc
  - Tay cầm: Tay cầm nhựa.
  - Logo: In logo chất lượng cao theo yêu cầu
  - Bao bì: Bao vải cùng mầu
  OrderDetail
 • Ô gấp 3 tự động 2 chiều - 02Ô gấp 3 tự động 2 chiều - 02
  : OTCF3-AOC-23-02
  Price:
  Thông số kỹ thuật
  - Kích thước: 55*8k, đường kính: 98cm
  - Chức năng: Tự động 2 chiều đóng mở
  - Khung: Sắt trục10/12 mm, nan sắt + poly
  - Vải: Pongee / Polyester tráng bạc
  - Tay cầm: Tay cầm nhựa.
  - Logo: In logo chất lượng cao theo yêu cầu
  - Bao bì: Bao vải cùng mầu
  OrderDetail
 • Ô gấp 3 tự động 2 chiều-01Ô gấp 3 tự động 2 chiều-01
  : OTCF3-AOC-23-01
  Price:
  Thông số kỹ thuật
  - Kích thước: 55*8k, đường kính: 98cm
  - Chức năng: Tự động 2 chiều đóng mở
  - Khung: Sắt trục10/12 mm, nan sắt + poly
  - Vải: Pongee / Polyester tráng bạc
  - Tay cầm: Tay cầm nhựa.
  - Logo: In logo chất lượng cao theo yêu cầu
  - Bao bì: Bao vải cùng mầu
  OrderDetail